Очаквано производствените цени в еврозоната се повишиха през март