Главният инспектор на Пентагона проучва действията на военните с НЛО