Над 40% от населението в България живее в 9 общини