Випуски 2020 и 2021 на Американския университет празнуват завършването си на 9 май