86 % от декларациите за доходите са подадени по интернет