Водещи финансови експерти говорят за рисковете пред пазарите