Издават диск с архивни и неиздавани записи на P.I.F.