Американският университет с две церемонии за дипломиране на студентите, без външни гости