"Демократична България" ще номинира Цветозар Томов и Любомир Георгиев за членове на ЦИК