Протест и контрапротест в триъгълника на властта - Стъки срещу Дионисий