Министърът на правосъдието Десислава Ахладова поиска да я назначат в Административния съд на София област