Повече издадени разрешителни за строеж, но за по-малко апартаменти