Григор Сарийски: Икономическата агресия предизвиква конфликтите в съвременния свят