Земеделец разшири територията на Белгия, премествайки границата с Франция