ЕС одобри за консумация жълтия брашнен червей - Свят