В САЩ обсъждат как да увеличат биогоривата за авиоиндустрията