Огнян Герджиков: Премиерът не е Господ, служебният също