Епидемията от COVID-19 във Франция постепенно губи сила