Гърция съкращава вечерния час и отваря заведенията на открито