Радослав Вълчев: Износът ни се увеличи, открихме нови работни места