Използваната земеделска площ у нас доближава 4 милиона хектара