Индия осигурява 6,7 милиарда долара за кредитиране на здравниясектор