Иван Димитров: От омагьосания кръг може да ни извади само народният вот