Поправка на ДБ в правилника ги спъна да вкарат закриването на спецсъдилищата в дневния ред