Брашненият червей е първото насекомо, разрешено за консумация в ЕС