Историческият музей в Панагюрище с тематична композиция „Панагюрската златна школа“