Всеки понеделник в Пазарджик преглеждат съдови хирурзи от „Уни Хоспитал“