Фолклорна палитра – новите предложения за „Песен на седмицата“