Американските фабрики се изправят пред проблем за $1 трилион