Парламентът има шанс да реши важни за гражданите социални въпроси