Усилията на ЕС да ратифицира инвестиционно споразумение с Китай са в пауза