Свободата на печата в западен стил се оказва все по-разлагаща се