Президентът на сцената: Връчване на мандат за правителство на БСП и консултации за новата ЦИК