Днес президентът на ПЕС Сергей Станишев навършва 55 години - ЧЕСТИТО!!!