Труп с неизвестна самоличност е открит във водите на Янтра