"Трета игла" ще се поставя за възрастните британци