Поставиха пациентка с отрицателен тест под карантина