Ядреното гориво е готово за първоначално зареждане в реактора на втори енергоблок на БелАЕЦ