Белоярска АЕЦ – Автоматиката изключи от мрежата енергоблок № 4