Foratom подчертава ролята на ядрената енергия във водородната икономика на ЕС