„Психологическите войни“ на САЩ срещу Русия и Китай водят до ситуация, при която губят всички