Русия може да спре назряващата война в Средна Азия