Губещият технологичен сектор натежа върху европейските индекси