200 години след смъртта на Наполеон негови вещи отиват на търг