Две ботевградски фирми в ТОП10 на производителите на пластмасови прибори за еднократна употреба