Великобритания и Япония подобряват своето сътрудничество