Преброяването на населението започва от 7 септември, предвидени са глоби