Манолова: Ще предложим Росица Матева за член на новата ЦИК