Във Варна ще построят завод за рециклиране на текстил