България отделя най-висок дял от разходите си за противопожарна защита в ЕС